Sporda Menajerlik

1-GİRİŞ

 

            Spor insanların birçok ihtiyacını karsılar. Spor ilerleyen, gelişen bir sektör olmaya başlamıştır ve yeni spor branşları ortaya çıkmaktadır. Spor kendi üreten, kendini besleyen ve kazanan bir endüstri sektörü haline gelmiştir.

Spor artık iyi bir kazanç kaynağıdır. Bu sektör yeni bir yapılanma içine girmiştir. Ciddi yatırım alanı olmuştur. Mali anlamda büyük kar ortamı sağlamaktadır ve sermaye dönüşümü dinamiktir.

Türkiye’de yöneticilik, menajerlik ve idarecilik genelde profesyoneller tarafından değil paralı kişiler tarafından yapılmaktadır. Yapılması gereken yöneticiliğin profesyonelce olmasıdır.(Salmankurt 2005)

Bu durum sadece sporla sınırlı değildir. Sanat vb. alanlarda profesyonellerin artması önem arz etmektedir. İşte tam bu noktada menajerlik  önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye paralel olarak da menajerliğin öneminin daha da artacağına şüphe yoktur.

 


2- LİTERATÜR BİLGİ

 

2-1 Menajer Nedir?

 

            Türk Dil Kurumu sözlüğünde menajer şöyle tanımlanmıştır:

  1. Yönetici. 2. Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse. 3. Bir spor takımının teknik yöneticisi.(Anonim 1)

2-2 Menajerliğin Tarihçesi

            Şu anki Türk sporunda, kulüp başkanı, genel sekreter, kulüp müdürü, antrenör, beden eğitimi öğretmeni v.b. kavramlar yer almaktadır. Görünürde yeni olan menajer kavramı aslında ciddi geçmişi olan bir meslektir. Aynı zamanda geleceği olan meslek gruplarında yer almaktadır. Menajer kelimesi Fransızca kökenlidir. Kökü Latince “MAHUS” – EL anlamında olan kelimeden gelmektedir.1281 yılında “manager” Fransa’da küçük topluluklar ve aileleri yönetenlere verilen bir isimdi.1968 yılında İngilizceye manager (yönetici) kelimesi girmiştir. İngiltere’deki spor menajer mesleği karşılığı Türkiye’de başkan, bşk yrd, spor kulübü yöneticisidir. Menajer terimi ile ilgili diger terimler- sponsor, transfer, leasing(kiralamak), reyting, imaj, now-how (teknoloji satısı), barter (trampa,takas)’dır.(Salmankurt 2005)

3- MENAJERLİK ÇEŞİTLERİ

 

3.1 Sanat Menajerliği

 

            Sanat menajerliği kavramını açıklamadan önce sanat ve sanatçı kavramlarına kısaca değineceğiz. Sanat ve sanatçı kavramı değişkenlik göstermektedir. Ana hatlarıyla tanımlarsak; sanatçı ya da sanatkar, güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, yapıt veren, sinema, tiyatro,müzik gibi sanat yapıtlarını oynayan,yorumlayan,uygulayan kimse olarak tanımlanmaktadır.Sanat ise bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık  ya da bir şey yapmada gösterilen ustalıktır.

            Sanatçı menajerliği kavramı son yıllardaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır. Menajer kendisine sözleşme ile menajerlik veren sanatçının sanat yaşantısını daha verimli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, sanatçı adına her türlü hukuki işlemi yapma yetkisine sahiptir. Buna karşılık sanatçıda menajere bir ücret ödeyecektir. Görüldüğü gibi sanatçı menajerliği ile sporcu menajerliği paralellik göstermektedir. Gerek hukuki niteliği, gerekse sözleşmenin hüküm ve sonuçları açısından görülen bu paralellik nedeniyle asıl inceleme konumuzda spor menajerliği için ortaya konulan hususların sanatçı menajerliği için de   geçerli olmaktadır.(Salmankurt 2005)

 

 

 

 

3.2 Antrenör Menajerliği

            Bu meslekle ilgili yazılan çok sayıda yazılar vardır. Tüm bunların birleştiği nokta menajer – antrenörün genel misyonu “aynı fikirleri benimseyen koalisyonu” kurup çalışma sistemini oluşturmaktır. Çağdaş menajerin spor uzmanı olması yeterli değildir. İnsan dilini iyi anlayan, birleştirici olan, ekonomi ve hukuki bilgileri iyi olan, spor ticaretini iyi bilen, reklam

yöntemlerini iyi kullanan biri olmalıdır. İyi bir menajer aynı dili kullanan iyi bir kollektif oluşturandır. Başka bir deyişle “Spor Makinasını” kurup (inşa edip) onun nabzını ve çalışma tansiyonunu kontrol edendir. Bunun için büyük spor kulüpleri paralı yönetici yerine profesyonel yönetici tercih etmektedir.

Bu mesleğin en önemli özelliklerinden biri kişiler arasındaki ilişkileri kurma,

yani iletişim psikolojisidir.

            Menajerliğin vazgeçilmez özellikleri:

1- Mükemmel dış görünüm,

2- Inandırıcı olmalı,

3- İşin detaylarını bilmeli,

4- İletişim ve komunikasyonu (bağlantı) çok iyi olmalı,

5- Bilgili ve bilgi kaynakları arayabilmeli,

6- Karışık ortamda çabuk reaksiyon (tepki) göstermeli,

7- Başarısızlıkta analiz kabiliyeti mükemmel olmalı,

8-Oto disiplinli ve inançlı olmalı.

Spor uzmanlarına göre sporda alınan sonuçlar; çalışma tekniği ve çalışma taktiği uygulama sonucudur. Fakat bu iki unsurun beraberinde yaratıcılık ve galibiyetin mimarlığı gelmektedir. Menajerlik mesleğinin sırlarında birleştirici rolü ve yüksek motivasyon kaynağı yer almaktadır. Tecrübeli menajer hiçbir zaman kendi karizmasını kullanarak yanındakilere kendisine teslimat duygusunu aşılamaz. Menajerin en önemli silahları ikna metodu, inandırıcılık ve motivasyondur. Örnek: Ünlü futbol menajerlerinden Branko ZEBETS’in HSV (Hamburg) takımının basında iken söylediği sözler:

“Müsabaka ve antrenman sırasında duygularımı gösterme lüksüne sahip değilim.” Böylece benim mesleğimi ilgilendiren nüansları (detayları) daha kolay yakalama imkanı doğuyor. Başka bir profesyonel yöntem -somut olayları bilgi kaynağına dönüştürmek, bilgi kaynaklarını bilgiye dönüştürmek. Bunu yani “Sporda Bilgi Bankası”nı Polonya Futbol Milli takımının antrenör – menajeri Yatsek GMOH oluşturmuştur. Bu bankanın kayıtlarında antrenörün isine yarayacak tüm bilgiler yer almaktadır. Özel hayatı dahil. Çağdaş menajer kendi sporcularını kontrol etmez, onların oto disiplinini ve iç inancını sağlar. Amaçları sporcularının yaratıcılığını, sorumluluğunu geliştirebilecek ortamı sağlamaktır. Örnek:”TOTTENHAM” takımının menajerleri kurumsal kurallar yerine sporcularını olumlu provoke ederek motivasyonunu yükseltmektedir. Örnek:”LİVERPOOL” takımındaki menajerlerin kuralı “Arkadaşıma Yardım Et” sloganını kullanmaktır. Bu sloganın arkasında saklanan her şeyi anlattıktan sonra kenara çekilmişlerdir. Böylece sporcular sadece isçi, çalışan değil, düşüncenin ortakları olmuşlardır. Çağdaş menajerler “Askeri Modeli” çalışma olarak bırakmışlardır. Yani emir (komut)-icraat sistemi değil, onun yerine komunikasyon yöntemi sor-araştır-öner cevap al-kontrol et-yap sistemi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bir Menajer – Antrenörün en büyük başarısı sporcularını yönetim tarzına, hazırlıklarına, icraatlarına, başarılarına ve başarısızlıklarına ortak edebilmektir.(Salmankurt 2005)

3.3 Sporcu Menajerliği

 

            Başta yapılan menajer tanımında da yer aldığı gibi sporcu menajerliği, bir sporcunun mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse olarak tanımlanmıştır.

Menajerlerin birebir iletişim kurduğu belirli mevkilerdeki kişiler – kulüp yöneticileri, şirket ortakları, iş adamları v.b.’dir. Geniş bağlantı çevresi çok önemlidir. Ne kadar fazla bağlantıları ve çevresi varsa o kadar çok başarılı olma imkanı vardır.

            Sporcu Menajerinin çalışma alanları üçe ayrılır:

1) Kulüp yöneticileri ile,

2) Meslektaşları ile,

3) Emrinde çalışanlar ile.

Başarısı bu üç unsur arasında kurulan dengeye bağlıdır. İlişkiler emir üzerinde kurulmadığı için saygınlık ve güvenirlilik ön planda bulunmaktadır. Böylece her menajer kendi isinde kurduğu bağlantılarının önemine göre ve kilit noktalarına göre sınıflandırılmalıdır.(Salmankurt 2005)

3.4 İdari Menajerlik

 

            İdari Menajerin Talimatnamedeki Yeri, Neye Göre Seçildiği, Aranan

Özellik ve İstenen Şartları :

 

İdari Menajerlik, şimdilik talimatnamede ve kulüplerde bulundurma zorunluluğu yok, fakat Futbol Federasyonunun bulundurulması faydalı olur seklinde tavsiye kararları vardır. Futbol Federasyonu UEFA’nın (Avrupa Kulüplerinin) diğer kulüplerinde olduğu gibi menajerlik sistemine geçilmesini istiyor.

Kulübün ihtiyacına ve aradığı niteliklere göre seçilir. Direkt olarak kulübün veya kulübün bağlı olduğu kurulusun personelidir. Tamamen kulüplerin tercihi ile görevlendirilir. Belirli bir şartı olmamakla birlikte lisan bilmesi, spordan gelmiş olması, özellikle spor yapmış olması, çevre ilişkilerinin kuvvetli olması tercihte öncelik taşır.

İdari Menajerin Yetki-Görevleri ve Buna Eklenmesi Gereken Maddeler :

 

İdari Menajerin yetki ve görevleri:

a-)Yönetim kurulu toplantılarına gündem hazırlamak.

b-)Yönetim kurulu kararlarını icra etmek.

c-)Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yazışmaları yapmak, toplantılara katılmak.

d-)Teknik direktör, antrenör, fizyoterapist, masör gibi elemanların sözleşmelerini

düzenlemek.

e-)Netler, yayın ve diğer konulardaki her türlü ihale sözleşmesini düzenlemek.

f-)Departmanlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g-)Kulübün, kuramsallaşması ve evrensel ekonomik standartlarda sürekli sabit

gelirleri arttırma ve azami derecede tasarrufa riayet edilmesini sağlamak, ana

prensibinden ayrılmamak.

h-)Açık sözlü, dürüst, bilgili, çevresine güven ve pozitif enerji veren, takım ruhuna

inanan, çözüm üreten, sorun yaratan değil sorun çözen bir imajla piramidin

tepesindeki idareci görünümü hedefi olmalıdır.

ı-)Organizasyonları yapan, organizasyonlar için teknik kadroyla paralel çalışan,

bütçe şartlarını bilen ve kontrol eden, aktif-pasif katılımı sağlayan idari menajerdir.

Yukarıda bahsedilen vasıflar ve amaçlar doğrultusunda alternatifli projeler üretip

yönetime arz etmek. Başkanla yönetim kurulu arasında köprü görevi yapmak,

yönetim kurulu toplantıları yapılmasa da risk alarak sorumluluk alıp konuların,

problemlerin çözümünde rol almak.

3.5 Spor Kulüplerindeki Menajerlik

 

Spor Kulüplerindeki menajerlik kavramı; top menajer yani başkan, reklam ve

imajdan sorumlu, mali sorunlardan sorumlu ve spordan sorumlu olmak üzere çeşitlilik gösterir. Günümüzde Dünyada ve yeni yeni Ülkemizde spor kulüplerini profesyonel yöneticiler yönetmeye başladı. Bu yönde eğitim veren kurumların sayısının artması da kulüplerin eğitimli yöneticileri tercih etmesini sağlamaktadır. İleri yıllarda Ülkemizde spor yöneticiliği bölümlerinin yanı sıra menajerlik bölümleri de yaygınlaşacaktır. En azından yöneticilik bölümünün içinde birkaç dönem menajerlik eğitimi verilecektir. Bilinçli ve bu isin eğitimini almış insanlar sporun ileri gitmesini sağlayacaktır.

Kulüplerimiz için satış-pazarlama çok büyük bir sektör haline gelmiştir. Bilinçli yönetimle kulüpler kalkınma sağlamaktadır. Böylece gerek spor başarısı gerekse mali basarı kulüpleri daha ileri taşımaktadır. Gelir gider dengelerinin iyi yapılması çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde kulüplerimiz de finansal sıkıntılar çekerek krizler yasamaktadır. Örnek olarak Galatasaray Spor Kulübünü verebiliriz.

Günümüzde Kulüplerde büyük paralar dönmektedir, birçok spor kulübü

hisselerini borsada değerlendirmekte ve halka arz etmektedir. 2004-2005 Türkiye

Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi satış merkezi olan

Fenerium, Türkiye genelinde şampiyonluğun hemen ertesi günü 1,3 Trilyonluk spor

malzemesi satısı yapmıştır. Buda sporun iyiden iyiye bir ticari sektör olduğunun

göstergesidir.(Salmankurt 2005)

3.5.1 Spor Kulübünün Yönetim Ve İcraat Bloğu

 

Her spor kulübü iki bloktan oluşur:

  1. a) yönetim bloğu
  2. b) icraat bloğu

a- Yönetim bloğunda yer alanlar:

– top menajer – başkan (president)

– menajer – reklam ve imajdan sorumlu

– menajer – mali sorunlardan sorumlu

– menajer – spordan sorumlu

b- İcraat bloğunda yer alanlar:

– antrenörler

– sporcular

3.5.2 Spor Kulübünün Yönetim Uygulama Sekli

 

Yönetim tarzında önceden belirlenmiş komisyonlar yer almazlar. Çözülmesi

gereken problemlere göre hareket edilir ve geçici komisyonlar kurulur. Bu komisyonlarda kulüp çalışanları ve dışarıdan insanlar görev alabilirler. Yetkileri yönetim kurulu tarafından belirlenip çalışmaları bağımsızdır. Elde edilen sonuçlardan sorumlulardır. Çalışma prensibi olarak ‘’Herkes Herkesle “ prensibi uygulanmaktadır.

Yönetim kurulu önceden belirlenmiş plan doğrultusunda çalışmaz. Çözülmesi

gereken problemlere çözüm üretir. Yöneticilerle değil, hedeflerle yönetirler. İcraat bloğun çalışma sistemi son derece basittir. Burada yer alan antrenörler ve sporcular bağımsız ve özgür çalışırlar. Elde ettikleri sonuçlardan sorumludurlar. Spor menajeri ile birlikte ekip oluşturup ondan emir değil fikir alırlar. Burada menajerin rolü onlara mükemmele yakın çalışma ortamı sağlamaktır. Ayrıca gereken motivasyonu ve coşkuyu sağlamakla görevlidir.

İmaj ve reklamdan sorumlu menajerler aynı zamanda dış ve halkla iliksilerden sorumludurlar. Onların görevleri kulüp dışındaki bağlantıları ve reklamı sağlamaktır. Ayrıca reklam stratejisini belirlerler. Mali konulardan sorumlu menajerler gelir – gider stratejisini geliştirir ve kontrol ederler. Gerektiğinde çalışma komisyonları kurar.Top menajer (president) kulübün genel finansmanından sorumludur. Aynı zamanda kulübün sahibi de olabilir.(         Salmankurt 2005)

 

 

 

4- OYUNCU MENAJERLİĞİ (TEMSİLCİĞİ) İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

 

            Ülkemizde oyuncu menajeri/temsilcisi olabilmenin koşulları Futbol ve Basketbol üzerinden incelendiğinde, karşımıza Futbol Oyuncu Menajerliği/Temsilciliği için 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Ana Statüsünün ve FİFA Statüleri ve Futbolcu Temsilcileri Talimatı; Basketbol Oyuncu Menajerliği/Temsilciliği için 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün(GSGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu’na 5105 sayılı kanun ile eklenen Ek-9 Maddesine göre özerk olan Türkiye Basketbol Federasyonu’ nun Basketbol Oyuncu Temsilciliği Yönergesi çıkmakta ve dayanak oluşturmaktadır.

Futbolcu menajerliği için, FIFA ilk yıllar menajerlik lisansını bizzat kendisi veriyordu. Talep artınca devreye yerel federasyonları soktu. Türkiye Futbol Federasyonu da menajer olacaklar için her yıl iki kurs düzenliyor. Sınavda adaylara 20 soru soruluyor. Bunların 15’i FIFA’dan geliyor. 5 soruyu ise yerel federasyon temsilcileri hazırlıyor. Sorular hukuk ve futbol bilgisine dayalı. Her soru 2 puan. 26 puan alan sınavı geçiyor ve lisans almaya hak kazanıyor, futbolcu adına sözleşme imzalayabiliyor.(Anonim 5)

Bu oyuncu temsilciliği kursuna katılabilmek için aşağıda belirtilen şartları taşımak gerekiyor.

4.1 Futbol Oyuncu Temsilcisi Olabilmek İçin Gereken Şartlar  

 

Aşağıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler, Federasyona bu şartları tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak başvurabilirler.

            Başvuru için gereken şartlar şunlardır ;

a- Türk vatandaşı olmak veya en az iki yıldır Türkiye de yasal ikametgaha sahip olmak ve çalışma izni bulunmak,

b- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c- Yüz kızartıcı bir suçtan sabıkası bulunmamak ve memuriyete engel bir hali bulunmamak,

d- FIFA dillerinden en az birini ve Türkçe’yi  iyi derecede bilmek,

e- FIFA, UEFA, Federasyon, herhangi bir kulüp veya bunlarla ilgili herhangi bir kurumda görevli olmamak,

f- Mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anılmak,

g- Ekli taahhütnameyi imzalayarak Federasyona sunmak,

h- Federasyonca talep edilecek diğer şartları yerine getirmek.

           Kulüpler, şirketler ve sair tüzel kişiler futbolcu temsilcisi olamazlar.

4.1.1 Lisanslı Futbolcu Temsilcilerinin Hak ve Vecibeleri

 

Futbolcu temsilcileri ;

–          Herhangi bir kulüp ile geçerli bir sözleşmesi olmayan veya sözleşmesi sona eren futbolcular ile transfer görüşmeleri yapma,

–          Transfer görüşmelerinde herhangi bir kulüp veya futbolcuyu temsil etme ve/veya  genel mevzuata uygun vekaletname ile temsil ettiği kişi adına sözleşme yapma, (Sözleşmeye, vekaletname ile temsil ettiği kişinin nam ve hesabına imza atan temsilcinin  adının ayrıca yazılmasına gerek yoktur.)

–          Gerekli vekaletnameyi ibraz kaydı ile futbolcu adına Federasyon nezdinde idari işlem ve kararlar açısından başvuruda bulunma hakkına sahiptirler.

Ancak, futbolcunun üçüncü kişiler ile mevcut ihtilaflarına ilişkin ve yargısal netice doğuracak talep ve başvurular ancak futbolcunun kendisi veya gerekli vekaletnameye sahip T.C. vatandaşı bir avukat tarafından yapılabilir.

Futbolcu temsilcileri bu hak ve yetkilerini kullanır iken;

–          FIFA, UEFA ve Federasyonun statü ve talimatlarına uymak,

–          Katılımı ile yapılan her işlemin FIFA, UEFA ve Federasyonun statü ve talimatlarına uygun olmasını sağlamak,

–          Bir kulüp ile sözleşmesi devam eden bir futbolcunun, sözleşmeyi zamanından önce feshetmesini temin için girişimde bulunmamak, mevcut sözleşmelerde yazılı bulunan hak ve görevlere müdahale etmemek,

–          Transfer görüşmelerinde taraflardan birini temsil etmek,

–          Talep halinde Federasyona ve/veya FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek,

–          İmzaladığı tüm sözleşmelerde kendi isim ve imzası ile temsil ettiği tarafın (kulüp ya da futbolcunun)  adının açıkça belirtilmesini sağlamak,

–          Katılımı ile yapılan işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmasını temin etmek,

–          Federasyon veya FIFA tarafından düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına katılmak,

–          Yılda en az bir kere, çalışanlarının listesini, çalışmaya başlamalarından en az üç ay önce Federasyona yazılı olarak bildirmek ve listedeki her değişiklikten derhal Federasyonu haberdar etmek (Değişiklik Federasyona bildirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer) zorundadırlar.

Futbolcu veya kulüp ile arasındaki sözleşmede kendisine münhasır yetki verilmeyen futbolcu temsilcisinin, hizmetlerinden yararlanılarak imzalanan transfer sözleşmesini yanında katıldıkları taraf ile birlikte açık kimliğini ve sıfatını yazarak imzalaması zorunludur. Aksi takdir de  herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Münhasır sözleşmesi futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan feshedilen temsilci, feshedilen sözleşmenin süresi içerisinde futbolcunun yapacağı transfer sözleşmelerinden münfesih sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesine tazminata hak kazanır.(Anonim 2)

 

4.2 Basketbol Oyuncu Temsilcisi Olabilmek İçin Gereken Şartlar

 

a- FIBA, FIBA-Avrupa ve TBF’ de veya herhangi bir kulüpte veya bu kuruluşlarla ilgili bir organizasyonda görevi bulunanlar, görevleri devam ettiği sürece aday olamazlar.

b- Başvuru sahibi en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.

c- Sabıka kaydı ve/veya kötü şöhreti olmamalıdır.

d- GSGM Ceza ve TBF Disiplin Kurulları tarafından toplamda 6 ay’dan fazla hak mahkumiyeti cezası

almamış olmalıdır.

e- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de geçerli çalışma müsaadesine sahip bulunmak

veya ülkemizde en az beş yıl müddetle ikamet etmiş olmak zorundadır.

4.2.1 Basketbol Oyuncu Temsilcisinin Hak ve Vecibeleri

 

 Oyuncu Temsilcileri;

a- Karşılıklı anlaşma sonucunda oyuncu ile kontrat imzalayabilirler,

b- Temsil ettikleri oyuncular için kulüplerle görüşmelerde bulunabilirler,

c- Oyuncuları tanıtım ve reklam konularında temsil edebilirler,

d- Oyuncu Temsilcilerinin ancak standart Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncuyu temsil

etmeye yetkileri vardır.

e- Oyuncu Temsilcisi, sertifikasına dayanarak yapacağı tüm iş ve işlemlerde Federasyonun statü ve

Yönergelerine uymakla yükümlüdür.

 Oyuncu Temsilcisi;

a- Temsilcisi olmadığı hiçbir oyuncuya transfer teklifi götüremez,

b- Bir kulüp ile kontratı devam eden ve temsilcisi olduğu bir oyuncuya mevcut kontratını ihlal

etmesi için veya sözleşmesinde yazılı bulunan görev ve yükümlülüklere aykırı davranması için girişimde, telkinde ve/veya öneride bulunamaz.

c- Hiçbir antrenör ile Temsilcilik Sözleşmesi imzalayamaz, kulüplere antrenör atama girişiminde bulunamaz, tavsiye edemez.

d- Kulüplerle yapacağı ve temsilcisi olduğu oyuncularla ilgili transfer görüşmelerinde muhatap olarak TBF’ ye isimleri yazılı olarak bildirilmiş kulüp veya basketbol branşı yöneticilerini alacaktır.

e- Oyuncu Temsilcisi, Oyuncu-Temsilci Sözleşmesini, –TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında olmak ve 15 gün önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla- Sözleşme’nin herhangi bir zamanında sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih işlemlerinin 5 iş günü içinde TBF’ ye yazılı bildirilmesi zorunludur.

f- Sertifika almaya hak kazanmış Oyuncu Temsilcisi, temsil ettiği her kategorideki Milli oyuncuların,Türk Milli Takımlarının özel veya resmi müsabaka hazırlıklarına ve kamplarına istekli bir şekilde katılmalarını teşvik etmek, Milli Takım hazırlık ve maç programına uyulması hususuna özen göstermek zorundadır.

g- Oyuncu Temsilcileri, maçların oynandığı dönemde oyuncuların maçlara olan konsantrasyonu etkileyecek şekilde oyuncularla iletişim kuramaz; telkinde veya tekliflerde bulunamaz.

h- Oyuncu Temsilcileri, TBF tarafından açılacak ve davet edildikleri tüm seminer, bilgilendirme toplantıları ve eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.

I- TBF, gerekli gördüğü zamanda ve sıklıkta her hangi bir neden göstermeksizin Oyuncu Temsilcisine veya onun bağlı bulunduğu kuruluşa faaliyetleri ile ilgili olarak dosyalarını açmasını isteyebilir veya denetçiler gönderebilir.

i- Oyuncu Temsilcileri miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedeli ödeyerek sertifikalarını vize ettirmek zorundadırlar.

j- Oyuncu Temsilcileri 18 yaşını doldurmamış sporcularla ve aileleriyle temsil ve transfer konuları için temasa geçemez, görüşemez ve sözleşme imzalayamaz.

k- Oyuncu temsilcileri herhangi bir müzakerede çıkar çatışmasını engelleyecek durumda davranmak zorundadır.(Anonim 3)

     

 

 

5- MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, UNSURLARI

 

5.1  Menajerlik Sözleşmesi Kavramı

 

Menajer, bir sanatçının, bir sporcunun veya bir kuruluşun mesleki işlerini yöneten kimse olarak tanımlanır.Menajerlik sözleşmesi gerek İsviçre/Türk Borçlar Kanununda, gerekse Alman Medeni Kanununda düzenlenmemiştir.Bu konuda ayrı bir kanunla da düzenleme yapılmamıştır.

Menajerlik sözleşmesi bir isimsiz sözleşmedir.Bu sözleşmenin konusu, menajere sözleşme süresi boyunca kendisine menajerlik veren sporcunun ya da sanatçının sanat yaşantısını daha  verimli ve düzenli  bir şekilde sürdürebilmesi için sanatçı ya da sporcu adına her türlü hukuki işlemi yapma yetkisi verilmesi ile sporcu ya da sanatçının, bu kapsamda menajere belirli bir ücret ödenmesinden ibarettir.

Menajerlik sözleşmesinin kapsamı, menajer ile kendisine menajerlik veren arasındaki karşılıklı hak ve borçları düzenlemektedir.(Sarıhan 2002)

5.2  Menajerlik Sözleşmesinin Unsurları

 

İsimsiz sözleşme olarak nitelendirdiğimiz menajerlik sözleşmesi, kanunda düzenlenmediği için Tabiidir ki kanun maddelerine dayandırabileceğimiz unsurlarda söz konusu değildir.

Burada menajerlik sözleşmesinin yapısına uygun sözleşmelerden yola çıkarak üç temel unsurdan bahsedeceğiz. Bu belirleyici unsurların yardımıyla sözleşmenin hukuki niteliğini de tesbit edilmeye çalışılacaktır.

5.2.1 Bir İşin Görülmesi

 

       Menajerlik sözleşmesinde menajer, menajerliği kendisine tanıyan sporcu kişiye karşı bir iş görme, bir idare etme ve/veya ifa etme borcu altına girmektedir.

            Menajer, burada sporcu ile kulüp yönetimi arasındaki iletişimi sağlayarak, sporcuların her türlü hukuki ilişkilerini düzenleyerek, bir iş görme borcunu üstlenmiştir. Profesyonel sporcular sözleşme yenileme dönemlerinde kulüplerle anlaşma yapılırken sözleşmenin şartlarını birebir kulübüyle kendisi anlaşmaktan kaçınır, bir menajer aracılığıyla işlerini yürütür.Çoğu zaman sporcu yabancı ülkeler hakkında yeterli bilgiye sahip değildir ve fiyat konusunda kendisini yetersiz hisseder. Konusunu iyi bilen birinin kendisine yardımcı olması yararına olacağından menajerler vasıtasıyla sözleşme imzalarlar.

            Sporcular sözleşme döneminde tekrar kulübüyle anlaşırken çeşitli zorluklar yaşadığından veya alacaklarının tahsilinde pürüzler çıkabileceğinden bu ve benzeri sorunların çözümü için menajerler faaliyette bulunurlar. Görüldüğü gibi menajer burada bir iş görme borcunu üstlenmiştir. Menajer sporcunun kendisine verdiği iş veya hizmeti, onun irade ve amacına, talimatına uygun bir biçimde ve onun yararına yapma borcu altına girer. Böylece sporcu menajer aracılığıyla ekonomik ve hukuki bir koruma altındadır.

5.2.2 Anlaşma

 

            Menajerlik sözleşmesi menajer ile kendisine menajerlik veren kişinin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile menajerin karşı taraf adına bir işi görmesi görmesi konusunda yapılan bir sözleşmedir.

            Menajerlik sözleşmesi ile menajer bir sanatçının veya sporcunun sanat ve spor hayatındaki başka bir deyişle mesleki kariyerindeki tüm faaliyetleri organize etmek, gerektiği ve müvekkilinin menfaatine olacak şekilde kanalize etmekle yükümlüdür. Buna karşılık sanatçı veya sporcu menajerlik sözleşmesi çerçevesinde menajerin organize ettiği faaliyetlere katılma ve mesleğini icra etmekle yükümlüdür.

5.2.3 Ücret

 

            Menajerlik sözleşmesi gelişen toplum yapısı içersinde ortaya çıkan müesseselerden biri olarak görülmektedir. Bu sebepledir ki sözleşmenin uygulamada ücretli olarak yapıldığını görmekteyiz. Zaten menajer ile menajerlik verenin menfaatlerini karşılaştırdığımızda menajerin en önemli menfaatinin mali olduğunu görürüz.

            Menajerlik sözleşmesinde taraflar ücreti karalaştırabilirler. Eğer sözleşme yapıldığı sırada karalaştırma yapamamışlarsa menajer yinede ücrete hak kazanır. Çünkü uygulamada ve iş hayatındaki gerekler ve menajerlik sözleşmesinin doğası gereği sözleşmede karalaştırılmamış olsa da ücret verilmesi gerekir.Ücretin düzeyi ile ilgili anlaşma yoksa bu durumda özel durumların, olayların değerinin takdir edilmesi, özellikle maddi, şahsi ve harcana zaman ve nihayet yapılan hizmetin değeri göz önünde bulundurularak ücretin tesbiti yapılmalıdır. Diğer bir deyişle taraflar ücretin miktarını belirlememişlerse taraflar arasında ihtilaf çıkması halinde yapılan işin ekonomik önemini gerektiren uzmanlık derecesi, harcanan emek ve zaman, benzer işlerde verilmesi teamülden olan ücret miktarı göz önünde tutularak uygun bir ücret ödenmesine karar verilir. Menajerlik bürolarının hazırladığı ücret tarifeleri göz önüne alınır.(Sarıhan 2002)

6- MENAJERLİK SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hizmet sözleşmesi de bir iş görme sözleşmesidir. Menajerlik sözleşmesini hizmet sözleşmesinden ayıran ilk husus, menajerlik sözleşmesinde işin başkasına ait olması ve onun menfaatine yapılmasıdır.Ancak işin görülmesinde menajerin de menfaatinin olması sözleşmenin kurulmasına engel olmaz.Çünkü menajerlik sözleşmesi genel olarak ücretli yapılıyor olmasına rağmen ücretsiz olarak da yapılabilir.

            Hizmet sözleşmesinde işçi işverene bağlı olarak iş görür. Menajerlik sözleşmesinde ise menajer sınırsız olmamakla birlikte nisbi bir bağımlılığa sahiptir.Menajer sözleşmeye konulan veya karşı tarafın daha sonra vereceği talimatlarla sınırlanabilse de bu durum hizmet sözleşmesinin karakteristik unsuru olan hukuki bağımlılık olarak nitelendirilemez.

            Hizmet sözleşmesinin önemli bir unsuru da ,işçinin belirli ya da belirsiz bir süre fakat süreklilik arz eden bir iş görmesidir.Hizmet sözleşmesinin sürekli bir sözleşme olması zaman unsurunu önemli kılmaktadır. Hizmet sözleşmesinde iş,ücret, bağımlılık, süreklilik  unsurlarının yanında Yargıtay işin sayı olarak değil,zaman esasına göre yapılmasını da ölçü olarak almıştır.Menajerlik sözleşmesinde ise işin zamanla sınırlandırılması veya işin süreklilik içinde belirli veya belirsiz bir zamanda yapılması önemli değildir.Menajer konusu spesifik olarak belirlenen, yani belli bir sonuca yönelen belli iş ve işleri belli bir zaman kaydı olmaksızın üstlenir ve yerine getirir.

            Hizmet sözleşmesinin diğer bir ana öğesi de ücrettir.Ücret hizmet sözleşmesinde olmazsa olmaz bir unsurdur.Menajerlik sözleşmesinde ise BK/III’le paralel olarak ücret sözleşmesinin zorunlu bir unsuru değildir.Bunun yanı sıra, menajerler teamülen ücrete hak kazanırlar.Menajerlik sözleşmesinde taraflar ücreti kararlaştırmışlarsa FİFA Lisanslı Oyuncu Menajerliği Düzenlemeleri md. 12/ III’e göre oyuncu menajerine yapılacak ödeme miktarı, menajerin oyuncu için müzakerede bulunduğu veya imzaladığı iş sözleşmesinde belirlenen yıllık temel brüt geliri (araba,daire gibi diğer yararlar,primler ve/veya herhangi başka bonus veya imtiyaz hariç) üzerinden hesaplanır.Uygulamada menajer, oyuncunun kendi kulübü ile anlaşma yapması halinde transfer bedelinin % 7’ sini, bir başka kulüple anlaşma yapması halinde transfer bedelinin %10’ unu ücret olarak almaya hak kazandığını görmekteyiz.(Sarıhan 2002)

 

7- PROFESYONEL FUTBOL  KULÜPLERİNDE MENAJERLİK

Futbolda, her geçen gün artan ilgiyle beraber, tribünlerin dolması, T.V. gelirlerinin artması, büyük reklam anlaşmalarının yapılması ve kulüplerdeki ticari anlayışın gelişmesi, yönetim alanında da değişimlere neden olmuştur. Ticari kâr amacı güden profesyonel futbol kulüpleri, şirketlere dönüşerek, büyük sportif ve ticari yatırımlara teşebbüs etmektedirler.

Profesyonellik anlayışının gelişmesiyle beraber, profesyonel yönetim ve yöneticilik kavramı da ortaya çıkmıştır. Bu da, kulüplerin bünyelerinde, çeşitli görev ve yetkilerle donatılmış, maaşlı kulüp idarecilerini yada teknik bir deyimle “kulüp menajerlerini” bulundurmalarına neden olmuştur.

Kulüpler, yapıları itibariyle ve mevcut imkanları doğrultusunda, belirli amaçlara uygun olarak çeşitli menajerler çalıştırabilmektedir. Menajerlerin görevleri, kulüp yönetim kurullarınca belirlenir, yetkileri de görevleri doğrultusunda sınırlandırılır.

Genel menajerlik günümüz futbolunda yeni kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Özellikle, Avrupa ülkelerinde, şirketleşmiş olan futbol kulüplerinde, bu kavrama rastlamak mümkündür. Profesyonel futbol kulüpleri veya şirketlerinde, idari, mali ve teknik işlerin planlama ve organizasyonunu genel menajerler yapar. Ticari şirketlerdeki “Genel Müdür”ler gibi, kendine bağlı olarak çalışan alt kadrolarıyla beraber şirketinin veya kulübünün maddi ve manevi çıkarlarını savunurlar. Genel menajer, şirketinin veya kulübünün yönetim kurulunca tespit edilir ve görevlendirilir. Görev ve yetkileri, yine yönetim kurulu tarafından sınırlandırılır.

Başlıca görevleri; yıllık ve aylık bütçelerin hazırlanması, ödeme planlarının yapılması, nakit akışlarının düzenlenmesi, mevcut gelirlerin rasyonel kullanımı, yeni gelir kaynakları oluşturma, yeni yatırım projeleri hazırlama, teknik kadroların belirlenmesi, transferi düşünülen futbolcuların takibi, transfer işleri ve benzeri kulüp işleri’dir.

Genel menajer terimi bazı literatürlerde “takım menajeri” olarak da görülebilmektedir. Takım menajeri de, genel menajer gibi yönetim kurulunun kendisine vereceği görev ve yetkilere sahiptir.

Profesyonel futbol kulüp yada şirket yönetim kurulunun belirlediği ve güvendiği, derin futbol bilgisine sahip, çoğunlukla kulüp yapısını iyi bilen, organizatör özelliği olan kişilerden seçilir. Teknik menajerin görev ve yetkileri de yönetim kurulunca belirlenmektedir.

Başlıca görevleri; takımlardan sorumlu teknik kadronun belirlenmesi, oyuncu transferleri, transfer edilmesi düşünülen oyuncuların izlenmesi, takımların antrenman programlarının teknik kadro ile koordineli bir biçimde yapılması, kamp yerlerinin belirlenmesi, sakatlıkların tedavisi ile ilgilenmesi, futbolcuların özel yaşantıları ile de ilgilenmesi’ dir. Bunların dışında, yönetim kurulunun vereceği yetki doğrultusunda transfer görüşmelerini, takım kadrosunun teşkilini ve takımın antrene edilmesini de yapabilir .

İdari menajer, yönetim kurulunun belirleyeceği, işletme veya yönetim bilgisi olan  kişilerden seçilir. Bazı kulüplerde veya işletmelerde direk olarak yönetim kuruluna bağlı olarak çalışırken, bazılarında ise, genel menajere bağlı olarak çalışabilir.

Başlıca görevleri; spor kanunlarının takibi, kulüp yada şirketin gelen veya giden evraklarının takibi, iç talimatların hazırlanması, personel yönetimi, tesisler bakım ve onarım, malzeme, basın ve halkla ilişkiler, promosyon işleri, yatırımlar, diğer kulüpler ve federasyon ile ilişkiler, U.E.F.A., F.I.F.A. ile yabancı federasyon ve kulüplerle ilişkiler’ dir .

         Avrupa ve ülkemizin önde gelen kulüplerinin idari yapıları incelendiğinde farklı yönetim uygulamalarına rastlamak mümkündür. Kulüpler maddi çıkarları doğrultusunda hareket edebileceği en uygun yönetim biçimlerini kendileri için tercih etmektedirler.(Anonim 4)

8- AVRUPA FUTBOL KULÜPLERİNDE MENAJERLİK UYGULAMALARI

 

            Menajerlik, kıta ve ada Avrupa’sında farklı algılanır. İngiltere, İrlanda ve İskoçya’da yönetim, teknik adamdadır. Teknik direktörler kilit insanlardır. Menajerler onların işlerini kolaylaştırır. İspanya, İtalya, Almanya’da menajerler CEO, takımlar şirket gibidir. Menajer tüm yönetimsel süreçlerden sorumludur.(Anonim 7)

 

Günümüz Avrupa’sında futbol, sadece bir sportif faaliyet değil aynı zamanda ekonomik hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Avrupa kulüpleri, asıl gelirlerini futbol dışı gelirlerden elde etmektedir. Kulüplerin adını taşıyan  ticari eşyalar (hediyelik eşya, giyim eşyası, spor malzemeleri v.b), sponsor firmalar, T.V. yayın gelirleri, hisse senetleri payı, spor dışı ticari yatırımlar bunların en önemlileridir.

Futbol kulüplerinin şirketleşerek, sermaye piyasalarında yer almalarına ilişkin en başarılı örnekler İngiliz kulüpleri olmuştur. Manchester United ve Chelsea futbol kulüplerinin hisse senetleri yoğun talepler karşısında yüksek prim yapmışlardır . İngiliz kulüplerini İtalyan futbol kulüpleri izlemişlerdir. İtalya’da “F.C. Milan” 1994 yılında en başarılı üçüncü şirket olma başarısını göstermiştir. Juventus F.C. ise lig maçları daha başlamadan 2,5 trilyon liraya yakın bir serveti kombine bilet satışından kazanmıştır .

Avrupa ’da ülkelerine göre kulüp yapıları farklılıklar gösterse de, genel olarak yönetim anlayışında “profesyonel yönetim” söz konusudur. Profesyonel yöneticiler kulüp veya şirket yönetim kurullarının belirleyeceği kriterlere göre seçilmektedirler. Profesyonel kulüp yöneticileri federasyonlarca herhangi bir eğitimden geçirilmemekte fakat geçmişindeki deneyimleri baz alınabilmektedir.

Futbolun kurallar ile oynandığı ilk ülke olarak bilinen İngiltere, kulüp yönetim biçimleri açısından da diğer ülkelere örnek teşkil etmiştir. Özellikle, “menajer” terimini ilk olarak telaffuz eden ve uygulayan ülke olarak dikkati çekmiştir. Takım işlerinden sorumlu olarak “Team Menajer”i (Takım Menajeri), antrene eden kişi olarak “Coach” (çalıştırıcı-antrenör) denilen kişiyi benimseyen bir sistemi bir çok İngiliz takımı uygulamaktadır.

Genel olarak İngiltere’ de Takım Menajer’lerinin (Team Manager) görevleri şöyle sıralanmaktadır :

– Yeni bir takımın yönetimini devralma

– Takımdan gideceklerin belirlenmesi

– Takımın oyun stilini gerekiyorsa değiştirme

– Takımı kurma

– Oyuncuların seçimi

– Takımdaki problemlerin belirlenmesi

– Takım kaptanın seçimi

– Takım üzerinde hakimiyet kurma

            Ancak, menajer olarak görevlendirilen kişi farklı kulüplerde değişik yetkiler ile donatıldığı görülmüştür. Bazı kulüplerde “menajer-futbolcu” olarak iki işi bir arada yapan futbolculara da rastlamak mümkün olmuştur. Takım  menajeri ve antrenör arasındaki ilişkinin sınırları da önceden belirlenmektedir . Futbol takımıyla ilgili kararlarda tam yetkili olmakla birlikte, idari ve mali işlerde, örneğin, promosyon, reklam, pazarlama, kombine bilet, kulüp üyeleri organizasyonu, televizyon hakları, gişe gelirleri ve giderler vb. konularda faaliyette bulunmazlar.

            Almanya’ya baktığımızda, menajer genel müdür gibidir. Futbol takımıyla ilgili temel kararları verme yetkileri olmasına karşın (antrenör seçimi, futbolcu transferi, kamp organizasyonları) gibi konularda yönetim kurulu ile futbol takımı arasında bir yer alırlar ve bu statüleri gereği temel seçimler yapıldıktan sonra teknik direktörler takımla ilgili (takımı kurma, antrenman ve müsabakalara hazırlama vb.) konularda tam yetkili ve sorumlu  çalışırlar.Diğer taraftan saha dışı organizasyonlarda (reklam,promosyon,halkla ilişkiler, TV ve radyo hakları, stat düzenlemesi vb.) tam yetkili ve sorumludur.(Anonim 6)

9- TÜRKİYE’DEKİ MENAJER VE MENAJERLİK SİSTEMİ

 

            Önceleri ülkemiz futbolunda ağabeyler türemiştir. Futbolcunun dertlerini paylaşmak gerektiğinde, disiplin sağlamak, sorunları yöneticilere aktarmak vb. işleri ‘’yetkisiz sorumlular’’ ile futbol takımına katkı sağlanmaya çalışılmış ise de futbolun değişen ve gelişen boyutlarıyla birlikte futbolculardan başlamak suretiyle bir yandan gerçek profesyonel uygulamalara geçilirken,bir yandan böylesine çağdaş olmayan bir uygulama bir süre sonra kendi kendini tasfiye etmiştir.

            Bazı durumlarda da ‘’genel kaptan’’ ya da ‘’futbol şube sorumlusu’’ adı altında yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş kişilerin uygulamaları gündeme gelmiş, hala yer yer görülmekle birlikte futbolun içinde olan tüm kesimler futbol olayının gelişen dinamizmi içinde asıl işleri başka olduğu halde sadece kulüp sevgisi, bağlılığı ve yönetim kurulundaki görev dağılımı nedeniyle bu işlere soyunmuş insanlar, tasarruf edilmiş saatleri sırasında katkı sağlamaya çalışmış veya çalışmaktadır. Zaman ve emek fedakarlığı ve aynı zaman da israflığı içinde olan ‘’sınırlı yetkili ve sorumlular’’ da gelişen süreç içinde bu işin tam gün mesai ile profesyonel bir zihniyet içinde olması gerekliliğini görmüşlerdir. Artık federasyon başkanları ve icra kurulu üyelerinin dahi profesyonelleşmesinden yana tavır konulduğu ülkemizde aksini düşünmek söz konusu olamazdı.

            Birçok uygulamanın deneme yanılma yöntemi ile işlerliğe kavuşturulduğu ülkemizde menajerlik kavramının yerleşmesi ‘’iyi örnekler’’ ve yaşanmış olayları ile benimsenmiş ve beyinlere yer etmiş, etmeye de devam etmektedir.

            Türkiye’de menajerlik sisteminin tam olarak yerleşmesi için menajerlerin FİFA kuralları içersinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu anlamda Avrupa Birliği üyeleri bir standardı yakalamış bulunmaktadır. Avrupa’da futboldaki güncel değişikler ve gelecekteki ihtiyaçlar dikkate alınarak 1 Mart 2001’den itibaren yürürlüğe yeni menajerlik düzenlemeleri girmiştir. Bu düzenlemeler oyuncular, kulüpler ve menajerler arasındaki ilişkilerin açıklığını mevcut kanunlara uyarak gelişmesini sağlamak amacındadır. Yine bu düzenlemeler sayesinde sporla ilgili olarak iş yapan herkesin işinin kalitesinin artacağına ve oyuncuların daha profesyonel olacağına inanılmaktadır.(Sarıhan 2002)

 

 

 

10- SONUÇ

 

Günümüzde özellikle spor ve sanat çok takip edilen, takip edilmesinin yanı sıra faaliyette bulunulan alanlardandır. Bu alanlardaki kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye doğru hızlı bir yönelim vardır. Bu kurumsallaşma ve profesyonelleşme menajerlik gibi uzmanlık isteyen meslekleri karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktadan hareketle eğitim ve uzmanlık gerektiren menajerlikle ilgili en büyük sorunun- özellikle de ülkemizde- tam anlaşılamamış olması ve önüne gelen herkesin bu işi yapmaya çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili Şekerspor Eski Menajeri Adnan SEZGİN’in şu sözleri durumu özetlemeye yetiyor: “Menajer sadece futbolcuyu getirip imza attıran kişi değildir. Futbolcuyla bütün yıl bire bir ilişkide olan, onun sorunlarını çözen, kulüple ilişkilerini düzenleyen profesyoneldir.”

            Takımlardaki menajerlik uygulamalarının da sporcu menajerliğinden pek farkının olduğu söylenemez. Konularımızın içersinde de bahsedildiği gibi ‘’ Yetkisiz sorumlular’’ kelimesi durumu anlatabilir.

            Türkiye’deki eksikliklerin giderilmesi için eğitimin arttırılması ve yoğunlastırılması gereklidir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında spor yöneticiliği bölümünün kapsamında menajerlik bölümü açılması ya da menajerlik derslerinin etkinliğinin arttırılması uygun olacaktır.

            Ülkemizde de Avrupa’nın çoğu kulübünde olduğu gibi spor yöneticileri paralı yöneticiler değil eğitimli ve profesyonel yöneticiler olmalıdır. Tüm Spor sektöründe; çalıştığı alanın eğitimi almış, uzman, diplomalı kişiler çalışmalıdır. Sporcu ve kulüplerde menajerlik uygulamaları hakkında bilgilenmelidirler.

Menajerlikte Kurumsallaşılmalıdır.

11- KAYNAKLAR

 

1- Anonim 2008. http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=224596  menajerlik tanımı. Erişim tarihi 28.102008.

2- Anonim 2008. www.tff.org.tr/default.aspx?pageID=89  Futbolcu temsilcileri talimatı, Erişim tarihi 25.10.2008.

3- Anonim 2006. http://www.tbf.org.tr/tbfweb/tbfweb2.nsf/($$Lookup_TBFV1_BasinBulteni_T_Yoner_WEB_View)/04A9A7761B13B071C22571F50040F010/$FILE/11.%20Oyuncu%20Temsilci%20Yönergesi.pdf  Basketbol oyuncu temsilciliği yönergesi, Erişim tarihi. 25.10.2008.

4- Anonim 2007. http://onurbeziray.org/portal1/index.php?p=cheats&action=displaycheat&system=6&area=1&cheatid=111  Profesyonel futbol kulüplerinde menajerlik, Erişim tarihi 24.10.2008.

5- Anonim 2005. http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=22096 Milyon dolarlık vurgun pazarı: menajerlik, Erişim tarihi 24.10.2008.

6- Anonim  2008. http://futbolcup.net/index.php?w=3401&area=main&module=press&action=comment&article=724&clubId=161   Avrupa futbol kulüplerinde menajerlik uygulamaları, Erişim tarihi 25.10.2008.

7- Anonim 2008. http://www.genelsecimler.net/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=6565 Toplam kaliteye inanıyoruz, Erişim tarihi.28.10.2008.

8- SALMANKURT Ş, M. Sporda menajerlik, menajerlikte proje hazırlama ve pazarlama, Kocaeli. Kocaeli üniversitesi, Bilim uzmanlığı (Yüksek lisans) projesi. 2005.

9- SARIHAN B, B. Menajerlik sözleşmesi, Konya .Selçuk üniversitesi, Doktora tezi. 2002.

 

Serkan ÖNER
Sportif Eğitim Uzmanı

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir