Doping ve Etkileri

DOPİNG MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ZARARLI ETKİLERİ

 

DOPİNG MADDELERİ

 

FARMAKOLOJİK ETKİSİ VE SPORDA KULLANIMI ZARARLI ETKİLERİ
1.      Uyarıcılar (MSS Stimülanları)

·         Doksopram, Niketamid, Bemegrid, Kafein, Fenfluramin

·         Efedrin, Amfetamin,Fenilefrin

·         Kokain, Prokain, Benzokain.

·         MSS’deki solunum ve dolaşım merkezinin uyarılması,

·         Kendini iyi hissetme,

·         Fiziksel güç artışı,

·         Yorgunluğun azalması.

·         Çay, kahve ve kolalı yiyecekleri tüketen sporcular dikkatli olmalı

·         Efedrin ve Fenilefrin (10 mg/ml),

 

·         Yorgunluk, baş dönmesi, iştah kaybı, titreme, uykusuzluk,körlük, bağımlılık.

· Saldırganlık, çok konuşma, halusinasyon, aşırı uyarıya    bağlı ölüm, tansiyon yükselmesi ve beyin kanaması sonucu ölüm,

·         Sinirlilik, huzursuzluk, koordinasyon bozuklukları, kalpte ritim bozuklukları,

·         Uyarıyı genellikle bir tükenme ve bitkinleşme izler,

·         Sporcu hiç beklenmedik bir anda yığılıp kalabilir.
·         1960, Dick Howard, Atletizm, Amfetamin, ölüm,

·         1986, Dong Roger, Atletizm, Kokain, ölüm,

·         1987, Terry Furlow, Bisikletçi, Kokain, ölüm,

·         9 adet amfetamine bağlı ölüm olayı bildirilmiştir.

·         2002; Salt Lake/Slolom, Alan Baxter, Amfetamin kull. ceza.

2.       Narkotik Analjezikler

 

·         Haşhaştan elde edilen doğal alkoloidler

·         Morfin, buprenorfin, hidrokodon, metadon ve eroin kullanımı yasak,

·         Kodein, dekstrometorfan, difernoksilat, etilmorfin ve folkodin kullanımı serbest.

 

·         Ağrı duyusunun azaltılması

·         Kendini iyi hissetme

·         Kendine güveni ve cesareti arttırdığı için boks, katete, tekwando

·         Kullanımı sık değil.

·         Bulantı, kusma, baş dönmesi, zihin bulanıklığı,

·         Depresyon, huzursuzluk, solunum baskılanması.

·         Aşırı fiziksel aktivasyonda solunum yetmezliğine bağlı ölüm,

·         Psişik bağımlılık.

·         Fiziksel bağımlılık.

3.       Anabolik Ajanlar

 

a) Androjenik Anabolik Steroidler

·         Androstendiol, Androstendion, Dehidroepiandrosteron (DHEA), Dihidrotestosteron, Testosteron
b)Beta-2 Agonistleri

·         Klenbuterol

·         Bambuterol

·         Salbutamol,

·         Terbutalin

·         Salmeterol

·         Protein sentezinin arttırılması,

·         Kas kitlesinin ve kas gücünün arttırılması,

·         Kuvvet ve sürat sporlarında tercih edilir,

·         Diğer doping maddelerinin tersine etkili olabilmesi için yarışmadan aylarca önce alınması gerekir,

·         T/E oranı 4’ün altında olması gerekir.

 

 

 

·         Solunum yollarını genişleterek nefes açıcı ve performans arttırıcı etki gösterir,

·         Salbutamol, Terbutalin ve Salmeterol astım hastası olan sporcularda sadece inhalasyon yoluyla kullanılabilir.

·         Kas krampları ve spazmları, tendo yaralanmaları

·         Kadınlarda erkeksi karakterlerin artması, saldırganlık, depresyon, adet düzensizliği, sesin kalınlaşması

·         Erkeklerde akne, kadınsı belirtilerin görülmesi, iktidarsızlık, kısırlık.

·         Büyüme çağındakilerde kemiklerin epifiz plaklarında erken kapanması sonucu büyümenin durması,

·         Artan agresiflik, ruh halinde dalgalanmalar, depresyon,

·         Kanserojenik oluşumlar, kistler.

·         Üreme organlarında (özellikle prostat) kistler,

·         Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma,

·         Vaktinden evvel oluşan kellik,

·         1987, David Singh, Vücut geliştirici, Anabolik steroid, ölüm,

·         1987, Birgit Dressel, Heptlaton, Anabolik steroid, ölüm,

·         Titreme, yorgunluk, huzursuzluk, sinirlilik,

·         Kalpte ritim bozuklukları, kas krampları.

·         Kalp büyümesi, ölüm…2007

 

 

4.       Diüretikler (İdrar söktürücüler)
·         Asetozolamid, Furosemid, Bumetanid,·         Kanrenon, Spironolakton, Triamteren.·         Mannitol (damariçi kullanımı yasak).
·         Ağırlık kategorilerinde (boks, halter, güreş, judo) kısa zamanda ağırlık düşüşü sağlamak,

·         Doping ilaçların atılmasını hızlan-dırmak, tespitini zorlaştırmak

·         Sıvı-elektrolit denge bozuklğu ve kilo kaybı,

kan hacminde azalma,

·         Böbrek bozuklukları, elektrolit denge bozukluğu,

·         Kalpte ritim bozukluğu, ürik asit birikmesi (gut),

·         Kas gücünde azalma, dayanıklılık  kapasitesinde azalma.

·         Düşük kan şekeri,

·         Kramplar, sağırlık.

 

5.      Peptid Hormonları ve Analogları

 

·         İnsan Koryonik Gonadotropini (hCG),

·         Kortikotropin (ACTH),

·         Doğal ve sentetik gonatdotropin (LH)

·         Büyüme hormonu (hGH),

·         İnsülin benzeri büyütme faktörü (IGF-1)

·         Eritropoietin,

·         İnsülin (1999’da listeye alınmış)

·         Vücutta testesteron miktarını arttırır,

·         Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları kontrol eder,

·         Büyüme hormonu metabolizmayı kontrol eder, protein sentezini uyarır,

·         Kas gücü ve kitlesini arttırır

·         Eritropoietin alyuvar yapımını uyarır,

·         İnsülin sadece diyabetli sporcularda serbest.

·         Eğer bu hormonlar doğal koşullar nedeniyle yüksek ise bunu belgelemek gerekir.

·         Testosterona bağlı yan etkiler,

·         Gonadotropinler kadınlarda erkeklik karakterlerini arttırır,

·         ACTH, uyku problemleri, hipertansiyon, şeker hastalığı,  mide ülseri, kemikte kitle kaybı,

·         Büyüme hormonu; puberteden önce devlik, el, yüz ve ayak kemiklerinde aşırı büyüme,

·         Şeker ve kalp hastalıkları,

·         Eritropoietin; Kalp krizi, kanın pıhtılaşma riski, beyin ve akciğer damarlarında tıkanma,

·         Amerikalı profesyonel futbolcu Lyle Alzado büyüme hormonu

aldıktan sonra 42 yaşında beyin tümörü gelişmiştir.

 

 

 

DOPİNG YÖNTEMLERİ

 

ETKİSİ  VE SPORDA KULLANIMI ZARARLI ETKİLERİ
1.       Kan Dopingi

 ·         Kan nakli, alyuvar nakli (kendi kanı dahil)

·         Oksijen taşıyıcılarının nakli,

·         Uzun mesafe koşucularında, kayak, bisiklet, kürek, yüzme sporlarında  dayanıklılığı art.

·         Kalp debisini arttırmak,

·         Oksijen taşıma kapasitesin arttırmak.

 

·         Enfeksiyon (viral, bakteriyel) taşınma riski,

·         Hemolitik reaksiyonlar, pıhtılaşma,

kan uyuşmazlığı,

·         Hava embolisi, şok, ateş, kalp krizi.

2.       Farmakolojik, kimyasal ve fiziksel müdahaleler ile idrarı değiştirmek

·         Diüretik kullanımı,

·         Kateter uygulaması,

·         İdrarı değiştirerek hile yapmak,

·         Atılımını yavaşlatan maddeler (probenesid gibi) kullanmak,

·         İdrarın pH’sını değiştirerek alınan maddenin atılımını arttırmak/azaltmak.

·         Epitestesteron, Bromantan ..

·         Analiz edilecek örneğin (idrarın) hileli olmasına neden olur,

·         İdrarda kontrolü yapılacak olan maddelerin saptanmasını zorlaştırır,

·         Sonuçları yanıltır.

·

 

SONUÇ VE ÖNERİLER

  • Sportif karşılaşmalar ve olimpiyatların sportif anlayış ve seyir zevkinden çok ticari bir boyut kazanması ve kazanma hırsının artması önemli faktörlerden
  • Dünyada ve ülkemizde doping maddelerinin analizlerinde gerçekleştirilen önemli teknolojik gelişmelere rağmen bugün tüm karşılaşmaların doping yönünden taranamaması ve maddi/teknolojik yetersizlikler doping kontrolünü zorlaştırmakta,
  • Dünyada Kokainve Anabolik steroidler başta olmak üzere doping kullanımı günümüzde de devam etmektedir.
  • Bugün dünyada IOC tarafından ruhsatlandırılmış yaklaşık 30 adet doping kontrol merkezi bulunmaktadır. Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan “Türkiye Doping Kontrol Merkezi” de yakın zamanda IOC tarafından akredite edilmiş ve bu laboratuvarlar arasına katılmıştır.
  • Doping kullanımı ile ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesi için birçok ülkede sivil toplum kuruluşları görev almaktadır. Ülkemizde “Dopingle Mücadele Vakfı“…
  • Ülkemizde yapılan anketlerde, eğitim düzeyi yüksek sporcuların bile doping hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Sınırlı oranda da olsa, bireysel sporcularda anabolik steroidlerve narkotikler, takım sporcularında ise MSS uyarıcılarının tercih edildiği saptanmış
  • Yasal yaptırımların caydırıcı olmadığı, tekrar kullanımlarda kendini göstermektedir. Bu konuda mutlaka daha caydırıcı yaptırımlar (ömür boyu yarışmalardan men)
  • Doping konusunun yasal tedbirlerin yanında spor ahlakı ve sporcu sağlığı açısından geniş bir çerçevede ele alınması, tüm spor branşlarında sporcu ve antrenör düzeyinde  eğitici seminerlerinverilmesi oldukça önemli görülmektedir.
  • Sporcu, kullandığı kimyasal maddelerin kendi vücuduna yaptığı ve sonraki nesillerine yapacağı yıkımı düşünmeli, kısa yoldan yarış kazanma ve sonuca ulaşma alışkanlığından vazgeçmelidir.
  • Yarış kazanmanın ötesinde ruh ve beden sağlığı, ahlak ve erdem gibi konuları da dikkate alması uzun vadede sporcu için daha yararlı olacaktır.

          

Kaynak : Prof. Dr. Halis OĞUZ
S.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD, KONYA

 

Serkan ÖNER
Sportif Eğitim Uzmanı

Bunları da sevebilirsiniz

Doping ve Etkileri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir